Az adatbázisunkban jelenleg 1300 darab ingatlan található
Kérdése van?
Vissza az Ingatlaniroda - Otthon nyitóoldalára


belépés
Az ingatlan-illetékről, és az illetékmentességekről.

Ön tudja, hogy mennyi ingatlan-illetéket kell fizetnie? Ön szeretne ingatlan-illetéket fizetni?

Azt, hogy "mennyit" szükséges fizetni, "mikor" és "hogyan" tud illetékmentességet élvezni vagy kaphat-e kedvezményt, érdemes megismerni és rögzíteni!

Az itt leírtakból megtudhatja, mennyi ingatlan-illetéket szükséges fizetni.

Továbbá azt is, hogy milyen lehetőségek vannak a magyar illetékjogban az illetékmentességre vonatkozóan. Elmagyarázom Önnek, hogy az illetéktörvényben rögzítettek közül, mely a legfontosabb illetékmentesség és melyek a kedvezményes fizetési lehetőségek.

Nem sorolom fel az összest, ugyanis csak négy van, amely a lakó ingatlanpiacon használatban van. Ezek közül Önre biztosan csak egy vonatkozik, ugyanis mindegyik egymástól elkülönülő területen működik.

Azonban előtte számolja ki, mennyi ingatlan-illetéket szükséges fizetni!

Ingatlan-illetéket szükséges fizetni az ingatlan megvásárlása után, viszont vannak esetek, amikor el lehet kerülni a fizetést vagy lehet csökkenteni a mértékét. Itt megtudhatja, hogy mekkora összeget kell fizetni, és hogyan csökkentheti azt bizonyos esetekben. A nézzünk közösen a mélyére!

Az ingatlan visszterhes, azaz ellenérték fejében történő megszerzése esetén, visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni, de mi hívjuk csak ingatlan-illetéknek.

Az ingatlan-illetéket a megszerzett ingatlan után, annak a terhekkel nem csökkentett értéke, ára után kell pénzzel megfizetni.

Visszterhes vagyonátruházási illeték mértéke.

4 millióig

4 millió felletti rész után

Lakóingatlan vásárlása esetén.

2%

6%

Nem lakáscélú ingatlan vásálása esetén. Pl.: építési telek és zártkertek.

10%Abban az esetben, ha Ön a lakóingatlan résztulajdonát szerzi meg, akkor a 4 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére alkalmazható a 2%-os illeték. A forgalmi érték ezt meghaladó része után 6%-nyi ingatlan-illetéket kell fizetni.

Számítási példa az illetékfizetésre:

Tételezzük fel, hogy 9,6 millió forintért vásárol ingatlant. A 4 millió forintig Önnek 80.000 forintot szükséges számításba venni.

A maradék 5,6 millió forint 6%-át kell ehhez az összeghez hozzáadni. A 6%: 336 000 Ft.

Az illetékfizetési kötelezettség mértéke összesen: 416 000 Ft.


Az alábbiakban négy témát írok le, ezek közül egy lesz, amely illetékmentességet nyújt, a maradék három fizetési kedvezmény ad. Mielőtt tovább lépünk, szeretném tudatni Önnel, hogy a következő írás kialakításánál törekedtem arra, hogy lehetőleg kerüljem a törvényekben megszokott száraz nyelvet, de a "lakás" és "lakástulajdon" megnevezést nem változtattam meg.

A lakástulajdon alatt lehet érteni, más lakóingatlanokat is, mint például a családi házakat.

#1. A fiatalok első lakásvásárlása.

 E kedvezmény az ingatlan-illeték kedvezményei közül, a vevő személyéhez kötődő. A 35. életévét be nem töltött fiatal, első lakástulajdonának megszerzése esetén jár a kedvezmény. A fizetendő illeték 50%-ig terjedhet, de legfeljebb 40.000 forint határig csökkenthető az ingatlan-illeték, azonban az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 8 millió forintot nem haladhatja meg.

Abban az esetben, ha a jogosult a lakástulajdon csak egy részét szerzi meg, akkor a vagyonszerzőt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg. A törvény szerint az számít első lakástulajdon szerzőnek, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50 %-ot elérő részesedése, vagy bármely ingatlanra bejegyzett vagyon értékű joga, mint pl. haszonélvezeti jog.

A kedvezményre való jogosultság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt, továbbá az olyan lakástulajdont, amelyet nagykorú vagyonszerző esetén a nagykorúság elérését megelőzően idegenítettek el.

>> Nyilatkozat az illetékkedvezmények igénybevételére.

#2. Az ún. cserét pótló vétel.

 Az úgynevezett cserét pótló vétel esetén járó kedvezmény a lakás eladással egybekötött vásárlásra vonatkozik, és magánszemélyeknek jár.

Lakástulajdon vásárlása esetén, ha a vevő a másik lakástulajdonát, a vásárlást megelőző, vagy azt követő egy éven belül eladja, az ingatlan-illeték alapja a megvásárolt és az eladott lakástulajdon forgalmi értékének a különbözete. Ez esetben az ingatlanok terhei nem vonhatók le.

Ha a vevő egy éven belül több lakástulajdont vásárol, illetve elad, akkor értékkülönbözet meghatározásánál, a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő – kötelezett számára kedvezőbb mértékű ingatlan-illeték alapot eredményező – egyetlen értékesítést lehet figyelembe venni. Amennyiben a vevő a további vásárlásaival szemben az előzőleg említett feltételeknek megfelelő, további eladást nem tud igazolni, e lakásszerzések ingatlan-illeték fizetési kötelezettsége az általános illeték megállapítási szabályok rendje szerint alakul.

Két dolgot fontos megjegyezni:

- Az egyik, hogy a negatív előjelű különbség is illetékalapnak számít.
- A második, ha az értékkülönbözet nagyobb, mint a megvásárolt lakástulajdon forgalmi értéke, akkor a megvásárolt lakástulajdon forgalmi értékét, kell alapul venni.

#3. Új lakás vásárlása esetén járó kedvezmény.

 A vállalkozó által, értékesítés céljából felépített, vagy építtetett új lakást veszünk, akkor 15 millió forgalmi értékig a vásárlás illetékmentességet élvez. A 15 millió és 30 millió forint közötti összegért vásárolt ingatlan esetében az illetékalap meghatározásánál a 15 millió alatti részt nem veszik figyelembe, viszont a fennmaradó rész után 6 %-ot kell megfizetni.

A kedvezmény felső határa 30 millió forint, tehát a 30 millió forintnál drágábban vásárolt ingatlan esetében a teljes összeg után ki kell fizetni a kiszabott ingatlan-illetéket. A törvény hatálya kiterjed azokra az ingatlanokra is, amelyeket olyan ingatlan átalakításával építettek, amely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakás vagy lakóházként volt feltüntetve.

#4. Lakóház építésére alkalmas telektulajdon megszerzése.

 A megvásárolt, lakóház építésére alkalmas telek illetékmentességet élvez az illetékfizetés alól, de feltételhez kötötten. A megszerzett építési telek, tulajdonának, résztulajdonának, vagyon értékű jogának megszerzése esetén nem szükséges ingatlan-illetéket fizetni, abban az esetben, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabására történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít.

A lakóház építési szándékáról legkésőbb az ingatlan-illeték fizetési meghagyásának jogerőre emelkedéséig lehet nyilatkozni az illetékhivatalnál. Azonban ez nem jelenti azt, hogy az illetékfizetési kötelezettséget törölték, ellenben csak felfüggesztésre került, és legkésőbb a határidő elteltét követő 15 napon belül – használatba vételi engedéllyel igazolható a lakóház felépülése.

Nyilatkozat az illetékmentesség igénybevételére.

Ezzel az ingatlan-illetékek és az illetékmentességek témájának a végére értünk.


Ugrás az oldal tetejére.

Sikeres otthonteremtést kívánok!

Üdvözlettel: Varga Ákos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ingatlanérték meghatározása és a jó értékbecslő ismertető jegyei Az ingatlanvásárlás összefoglalása 7 rövid lépésben  
 

Ön betekintést nyer minden az ingatlanértékét befolyásoló lényeges elvbe. Megismeri az értéke feletti ingatlan eladást, az értékmeghatározást, beárazást és szó lesz a jó értékbecslők ismertetőjegyeiről.

Ön máshol nem található minőségben, egy ingatlanos szakember által írt információs anyagot kap teljesen ingyen. E anyag új felismeréseket hozhat Önnek az ingatlan árával és értékével kapcsolatban.

De csak akkor, ha kattint! Kattintson és vegye el tőlünk!

 

A megbánás nélküli ingatlanvásárlás egy sor egymásra épülő lépés helyességétől függ. E lépések az Ön sikerét, de akár kudarcát is okozhatják.

Ön is betekintést nyerhet ebbe az egyébként 7 lépésbe és Ön is a sikeres ingatlanvásárlók egyike lehet. Ön máshol nem található minőségben, egy ingatlanos szakember által írt információs anyagot kap teljesen ingyen.

Ismerje meg a sikeres ingatlanvásárlást! Most hozzájuthat Ön is a siker kulcsához! Kattintson és vegye el tőlünk!